Kontakt

Korešpondenčné údaje

Názov: rumovabanka.sk
Korešpondenčná adresa: Jarková 40, 080 01 Prešov
E-mail:
 chcemrum@rumovabanka.sk
Tel.: +421 915 090 010


Fakturačné údaje

K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o.
divízia Rumovabanka.sk                                                                                            

Sídlo: Čsl. armády 1, 036 01 Martin, Slovenská republika
IČO: 36 391 972
IČ DPH: SK2021526111

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 02 0900 0000 0003 5081 7248
SWIFT: GIBASKBX

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 44 1100 0000 00294702 0150
SWIFT: TATRSKBX

Bankové spojenie CZK: J&T Banka, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8
IBAN: CZ 88 5800 0000 0000 0211 0828
SWIFT: JTBPCZPP

Fusion Group s. r. o.
Jarková 40 080 01 Prešov
IČO: 47154276
DIČ: 2023768549
IČ DPH: SK2023768549


Rum & Cigar Ambassador

Roberto Resmer
Neviete si vybrať ten správny rum pre vás alebo pre vašich priateľov?
Náš rumový ambasádor vám veľmi rád poradí a odporučí ten správny rum práve pre vás.